ارث بری در #C

ساخت وبلاگ
چکیده : یکی از جنبه های کلیدی زبان های برنامه نویسی شی گرا Objected Oriented Programming)OOP) از جمله #C بر ... با عنوان : ارث بری در #C بخوانید :

یکی از جنبه های کلیدی زبان های برنامه نویسی شی گرا Objected Oriented Programming)OOP) از جمله #C بر پایه آن بنا شده است، مفهوم ارث بری یا Inheritance می باشد. ارث بری یعنی تولید کلاس هایی جدید که برخی از ویژگی های خود را از کلاس مادر Parent Class به ارث برده اند.
حتی اگر کل چهارچوب کاری NET. بر پایه مفهوم ارث بری نباشد، ولی جمله معروف "همه چیز شی یا object است" از نتایج آن است. در زبان #C، حتی یک عدد ساده نمونه ای از یک کلاس است که خود از کلاس پایه System.object به ارث رفته است. اگرچه چهارچوب کاری NET.، این امکان را نیز برای شما فراهم کرده تا مقدار مورد نظر خود را مستقیما به یک عدد بدهید، بدون آن که نیاز داشته باشید تا نسخه جدیدی از کلاس Integer ایجاد کنید.

 

در کد فوق، در مرحله اول یک کلاس به نام Animal Class تعریف کرده ایم و دارای یک متد ساده جهت چاپ پیام خوش آمد گویی است. سپس کلاس Dog را ایجاد کرده و با قرار دادن یک : در مقابل آن، به C# اعلام کرده ایم این کلاس بایستی از کلاس Animal به ارث رود. نکته جالب در مورد مثال فوق این است که رابطه سگ و حیوان نیز در طبیعت به همین صورت می باشد، یعنی Dog زیرمجموعه ای از حیوانات است. اکنون بیایید روش به کار بردن کلاس ها را بررسی کنیم :

اگر کد مثال فوق را اجرا نمایید، خواهید دید با وجودیکه متد Greeting() را برای کلاس Dog تعریف نکرده ایم، اما این کلاس می تواند به پیام خوش آمد بگوید، زیرا متد Greeting() را از کلاس مادر خود یعنی Animal Class به ارث برده است.
البته پیام خوش آمدگویی اولیه کد فوق، کمی نامفهوم است. اجازه دهید کدی به مثال قبلی اضافه کنیم تا بدانیم چه حیوانی به ما خوش آمد می گوید!

در کنار متد اضافه شده به کلاس Dog Class، دو چیز مهم را مشاهده می کنید. ما کلمه کلیدی مجازی (Virtual keyword) را به متد کلاس Animal Class اضافه کرده ایم، از طرف دیگر کلمه کلیدی override را نیز برای کلاس Dog Class به کار برده ایم.
در زبان C#، شما نمی توانید عضو (member) یک کلاس را بازنویسی یا override کنید، مگر این که آن را به عنوان virtual تعیین کرده باشید. اگر هم بخواهید، می توانید متد به ارث برده شده را با به کار بردن کلمه کلیدی base، به صورت اولیه خود فراخوانی کنید. به صورت کد مثال زیر:

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 4:19